Uwaga! Warunkiem zawarcia umowy na internet kablowy jest brak zadłużenia wobec Spółdzielni.


Opłata aktywacyjna (jednorazowa)
50,00 zł + 23%VAT = 61,50 zł


Uwaga! Przy umowie na co najmniej 6 m-cy mogą Państwo skorzystać z promocji "Internet dla każdego" - szczegóły.

 

Opłaty abonamentowe (miesięczne)
Pakiet internetowy Net MINI-S Net STANDARD-S Net MAX-S
Szybkość (D/U) 30M / 5M  100M / 30M 400M / 60M
Abonament (brutto)  29,00 zł 39,00 zł 79,00 zł
Usługa dodatkowa WIFI
Szybkość (D/U) 40M/ 10M  150M / 40M 400M / 60M
Abonament
8,00 zł 8,00 zł bezpłatnie

* Prędkość gwarantowana jest przy połączeniu kablem ethernetowym.
.

 

 

Opłaty jednorazowe za dodatkowe usługi
Zmiana pakietu na wyższy/niższy bezpłatnie
Przyznanie stałego adresu IP bezpłatnie
Aktywacja usługi WIFI bezpłatnie
Przepisanie umowy na współmałżonka, dzieci, i inne bliskie osoby w tym samym mieszkaniu (lokalu)  bezpłatnie
 Przeniesienie usługi dostępu do internetu do innego pomieszczenia w mieszkaniu/lokalu 35,00 zł + 23%VAT = 43,05 zł
Wydanie nowego zasilacza do urządzenia końcowego Operatora, w przypadku uszkodzenia go przez Abonenta 30,00 zł + 23%VAT = 36,90 zł

 

Inne opłaty jednorazowe
Wykonanie przyłącza abonenckiego
w budynkach wielorodzinnych
61,50 zł *
Wykonanie przyłącza abonenckiego
w domach jednorodzinnych
123,00 zł *
Opłata za zwłokę w zwrocie sprzętu dostawcy usług w terminie do 60 dni od upływu terminu zwrotu określonego w Regulaminie po rozwiązaniu umowy  (kara umowna) 1,00 zł za każdy dzień zwłoki
Opłata za zniszczenie, utratę lub niezwrócenie sprzętu dostawcy usług w terminie powyżej 60 dni od upływu terminu zwrotu określonego w Regulaminie po rozwiązania umowy  (kara umowna) 250,00 zł *
Udostępnienie łącza innemu użytkownikowi, poza mieszkanie/lokal Abonenta (kara umowna) - po udokumentowaniu zdarzenia . trzykrotność miesięcznej opłaty abonamentowej za dostęp do sieci Internet, za każde podłączenie i za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy takiego podłączenia

 Podane ceny są cenami brutto. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2019r.

Brak któregoś kanału TV? Problemy z dźwiękiem? Internet działa zbyt wolno? Przerywa sygnał?
Feb 24, 2021
w związku z nieprzedłużeniem koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji program ATM Rozrywka kończy nadawanie z dniem 24.02.2021
Feb 1, 2021
od dnia 1 Lutego 2020 roku mogą państwo golądać w naszej ofercie program Red Carpet TV
Nov 24, 2020
od dnia 24.11.2020 w naszej sieci dostępny jest program TVP Dokument HD.