Dzięki promocji "Sieć domowa" mogą Państwo skorzystać z obniżonej opłaty aktywacyjnej na internet Wi-Fi, niezależnie od tego, czy posiadają Państwo internet kablowy czy radiowy.

Warunki uczestnictwa w promocji

  • techniczna możliwość świadczenia usług objętych promocją
  • brak zalegania z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu wobec Spółdzielni
  • posiadanie dowolnego pakietu internetu kablowego bądź radiowego

Zasady promocji

Każdy uczestnik promocji otrzymuje ulgę na opłatę aktywacyjną na usługę Wi-Fi, zgodnie z poniższą tabelą.

Opłata aktywacyjna (jednorazowa)
Umowa na 12 miesięcy  1,23 zł

 

 

Zobowiązania uczestnika promocji

Aby skorzystać z w/w upustów, należy pozostać abonentem usługi Wi-Fi oraz internetu kablowego/radiowego przez okres co najmniej 12 m-cy od daty podpisania umowy, w zależności od wybranego wariantu

 

Podane ceny są cenami brutto. Promocja obowiązuje od dnia 01.04.2012r.

 

Brak któregoś kanału TV? Problemy z dźwiękiem? Internet działa zbyt wolno? Przerywa sygnał?
Sep 26, 2022
Informujemy, że z przyczyn technicznych kanał TVP 3 Lublin zmienił swoją częstotliwość w standardzie DVB-C.
Aug 18, 2022
Drodzy Abonenci,
 
W związku ze zmianą źródła nadawania
Jun 20, 2022
Posiadaczy pakietu Podstawowego Cyfrowego, którzy nie odbierają kanału Polsat News