Dzięki promocji "Sieć domowa" mogą Państwo skorzystać z obniżonej opłaty aktywacyjnej na internet Wi-Fi, niezależnie od tego, czy posiadają Państwo internet kablowy czy radiowy.

Warunki uczestnictwa w promocji

  • techniczna możliwość świadczenia usług objętych promocją
  • brak zalegania z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu wobec Spółdzielni
  • posiadanie dowolnego pakietu internetu kablowego bądź radiowego

Zasady promocji

Każdy uczestnik promocji otrzymuje ulgę na opłatę aktywacyjną na usługę Wi-Fi, zgodnie z poniższą tabelą.

Opłata aktywacyjna (jednorazowa)
Umowa na 12 miesięcy  1,23 zł

 

 

Zobowiązania uczestnika promocji

Aby skorzystać z w/w upustów, należy pozostać abonentem usługi Wi-Fi oraz internetu kablowego/radiowego przez okres co najmniej 12 m-cy od daty podpisania umowy, w zależności od wybranego wariantu

 

Podane ceny są cenami brutto. Promocja obowiązuje od dnia 01.04.2012r.

 

Brak któregoś kanału TV? Problemy z dźwiękiem? Internet działa zbyt wolno? Przerywa sygnał?
May 10, 2022
Informujemy, że kanała GOLD TV od 1.05.2022r  zaprzestał swoje nadawanie
Apr 28, 2022
Od dnia 1.06.2022r. będzie obowiązywał nowy cennik Telewizji Kablowej
Dec 1, 2021
dnia 1 stycznia będzie obowiązywał nowy cennik Telewizji Kablowej