Opłata aktywacyjna (jednorazowa)
 Pakiet podstawowy cyfrowy HD 1 zł + 23%VAT = 1,23 zł*


Uwaga! Jeżeli posiadają Państwo dowolny pakiet internetu kablowego bądź są zainteresowani jego założeniem równolegle z telewizją cyfrową HD, mogą Państwo skorzystać z promocji "Pakiet: TV cyfrowa HD + Internet" - szczegóły.

Zakup urządzeń dekodujących (opłata jednorazowa)
Dekoder STB 237,65 zł + 23%VAT = 292,31 zł*
Moduł CAM 90,00 zł + 23%VAT = 110,70 zł*

 

Opłaty abonamentowe (miesięczne)
  Abonenci indywidualni Firmy i instytucje
 Pakiet podstawowy cyfrowy HD  50,93 zł + 8%VAT = 55,00 zł* 50,93 zł + 23%VAT = 62,64 zł*
 Opcja Multiroom 4,07 zł + 23%VAT = 5,00 zł*
 Dzierżawa dekodera STB  8,94 zł + 23%VAT = 11,00 zł*
 Dzierżawa modułu CAM 5,69 zł + 23%VAT = 7,00 zł*

Uwaga! Cennik usług pakietów premium dostępny jest pod tym adresem.


Dodatkowe usługi
 Zmiana pakietu bezpłatnie
 Przepisanie umowy na współmałżonka, dzieci, i inne bliskie osoby w tym samym mieszkaniu (lokalu)  bezpłatnie
 Podłączenie dodatkowego gniazda TVK 60,00 zł + 23%VAT = 73,80 zł*
 Wykonanie nowego przyłącza TVK 100,00 zł + 23%VAT = 123,00 zł*

 

Kary umowne
 Zniszczenie/trwałe uszkodzenie instalacji TVK według indywidualnej wyceny
Zwłoka ze zwrotem dekodera STB/modułu CAM/karty dostępowej (za każdy dzień zwłoki) 1,00 zł *
Samowolne dokonywanie napraw lub przeróbek dekodera STB (zerwanie plomb) - po udokumentowaniu zdarzenia 100,00 zł *
 Korzystanie z pakietów TVK ponad zakres określony w umowie - po udokumentowaniu zdarzenia 300,00 zł*
 Udostępnienie sygnału TVK innemu użytkownikowi poza mieszkanie/lokal Abonenta - po udowkumentowaniu zdarzenia trzykrotność miesięcznej opłaty abonamentowej za posiadany pakiet tvk za każde podłączenie i za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy tego podłączenia
Zniszczenie, zagubienie lub nie zwrócenie dekodera STB dostawcy usług w terminie powyżej 60 dni od upływu terminu zwrotu określonego w Regulaminie po rozwiązaniu umowy 250,00 zł*
Zniszczenie, zagubienie lub nie zwrócenie modułu CAM dostawcy usług w terminie powyżej 60 dni od upływu terminu zwrotu określonego w Regulaminie po rozwiązaniu umowy 120,00 zł*
Zniszczenie, zagubienie lub nie zwrócenie karty dostępu warunkowego  dostawcy usług w terminie powyżej 60 dni od upływu terminu zwrotu określonego w Regulaminie po rozwiązaniu umowy 80,00 zł*

 *Podane ceny są cenami brutto. 

UWAGA!! od 01.08.2017 obowiązuje nowy cennik do pobrania  tutaj

Brak któregoś kanału TV? Problemy z dźwiękiem? Internet działa zbyt wolno? Przerywa sygnał?
Dec 3, 2018
od dnia 03.12.2018 program Kino Polska będzie nadawany w jakości HD.
Sep 12, 2018
w dniu 12.09.2018 mogą wystąpić przerwy w odbiorze niektórych programów.
Jun 27, 2018
Miło nam poinformować, że od dnia 27.06.2018 r. kanał History nadawany jest w jakości HD