Uwaga! Warunkiem zawarcia umowy na internet kablowy jest brak zadłużenia wobec Spółdzielni.


Opłata aktywacyjna (jednorazowa)
50,00 zł + 23%VAT = 61,50 zł

 

 

Opłaty abonamentowe (miesięczne)
Pakiet internetowy Net MINI Net MINI PLUS Net STANDARD Net STANDARD PLUS Net MAX Net MAX PLUS
Szybkość (D/U) 8M / 2M  15M / 4M 60M / 10M 150M* / 15M  200M* / 20M 301M* / 50M
Przestrzeń na serwerze WWW 30 MB 60 MB 90 MB 120 MB  150 MB  180 MB
Abonament (brutto)  21,00 zł 25,00 zł 36,00 zł 55,00 zł 79,00 zł 99,00 zł
Internet + Wi-Fi
Szybkość (D/U) 12M/ 2M 20M / 4M 80M / 10M 150M* / 15M  200M* / 20M 301M* / 50M
Abonament
29,00 zł 33,00 zł 44,00 zł 55,00 zł 79,00 zł 99,00 zł

* Prędkość gwarantowana jest przy połączeniu kablem ethernetowym.
.

 

 

opłaty jednorazowe za dodatkowe usługi
Zmiana pakietu na wyższy/niższy bezpłatnie
Przyznanie stałego adresu IP bezpłatnie
Aktywacja usługi dodatkowej WIFI - bezprzewodowa sieć domowa bezpłatnie
Przepisanie umowy na współmałżonka, dzieci, i inne bliskie osoby w tym samym mieszkaniu (lokalu)  bezpłatnie
 Przeniesienie usługi dostępu do internetu do innego pomieszczenia w mieszkaniu/lokalu 35,00 zł + 23%VAT = 43,05 zł
Wydanie nowego zasilacza do modemu kablowego, w przypadku uszkodzenia go przez abonenta 30,00 zł + 23%VAT = 36,90 zł

 

Inne opłaty jednorazowe
Opłata za zwłokę w zwrocie sprzętu dostawcy usług w terminie do 60 dni od upływu terminu zwrotu określonego w Regulaminie po rozwiazaniu umowy (kara umowna) 1,00 zł* za kazdy dzień zwłoki
Opłata za zniszczenie, utratę lub niezwrócenie sprzętu dostawcy usług w terminie powyżej 60 dni od upływu terminu zwrotu określonego w Regulaminie po rozwiązaniu umowy (kara umowna) 250 zł
Udostępnianie łącza innemu uzytkownikowi, poza mieszkanie/lokal Abonenta (kara umowna) - po udokumentowaniu zdarzenia. Trzykrotnośc miesięcznej opłaty abonamentowej za dostęp do sieci internet, za każde podłączenie i za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy takiego podłączenia

 Podane ceny są cenami brutto. Cennik obowiązuje od dnia 01.04.2017r.

Regulamin Promocji do pobrania TUTAJ

Brak któregoś kanału TV? Problemy z dźwiękiem? Internet działa zbyt wolno? Przerywa sygnał?
Feb 24, 2021
w związku z nieprzedłużeniem koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji program ATM Rozrywka kończy nadawanie z dniem 24.02.2021
Feb 1, 2021
od dnia 1 Lutego 2020 roku mogą państwo golądać w naszej ofercie program Red Carpet TV
Nov 24, 2020
od dnia 24.11.2020 w naszej sieci dostępny jest program TVP Dokument HD.