Wi-Fi jest usługą dodatkową, umożliwiającą dostęp do Internetu bez połączenia kablem, za pomocą fal radiowych. Internet Wi-Fi zapewnia przede wszystkim swobodę i komfort korzystania z Sieci, nie są bowiem Państwo ograniczeni zasięgiem kabli.

Jak zamówić?

Aby zamówić usługę Wi-Fi należy udać się do naszego biura, przy ul. Cichej 6 w Lubartowie i podpisać aneks do umowy na internet. Wymagane jest, aby aneks na usługę Wi-Fi podpisywała ta osoba, której dane widnieją na umowie o internet, czyli właściciel mieszkania/lokalu.

 

Cennik
Opłata aktywacyjna (jednorazowa)
1,00zł + 23% VAT = 1,23 zł

 

Uwaga! Przy umowie na co najmniej 12 m-cy mogą Państwo skorzystać z promocji "Sieć domowa". Szczegóły - tutaj.

Zalety internetu Wi-Fi w TVK

  • nieskrępowany dostęp do internetu i dużą swobodę korzystania z Sieci, bez kabli
  • zwiększona prędkość w pakietach net MINI, net MINI PLUS oraz net STANDARD - sprawdź
  • możliwość podłączenia większej liczby urządzeń (4) kablem ethernetowym i dowolną ilość po Wi-Fi
  • tylko 1 urządzenie pobierające energię elektryczną - aktualny modem zostaje wymieniony na inny model; nie jest wymagane żadne urządzenie dodatkowe (router, switch)
  • bezterminowe umowy - jeśli zdecydują się Państwo na standardową opłatę aktywacyjną, bez korzystania z promocji, to umowa jest na czas nieokreślony, czyli można ją rozwiązać w dowolnym momencie (za zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia)
  • pełen serwis w ramach usługi - bezpłatnie

Bezpieczeństwo

Stosujemy uważany za całkowicie bezpieczny protokół WPA 2 z szyfrowaniem AES CCM. Uwierzytelnienie następuje za pomocą generowanego losowo klucza sieciowego, dzięki czemu możemy dać Państwu gwarancję, iż nikt niepowołany nie będzie korzystał z Państwa internetu.

 

Uwaga! Do komunikacji między modemem Wi-Fi, a komputerem niezbędne jest specjalne urządzenie - bezprzewodowa karta sieciowa. W komputerach przenośnych (laptopy, netbooki, tablety) jest ona standardem (tzn. jest fabrycznie wbudowana). Natomiast w komputerach stacjonarnych podzespół ten nie występuje. Chcąc więc korzystać z internetu bezprzewodowego na komputerze stacjonarnym, należy zaopatrzeć się w taką kartę. Jej koszt to ok. 50-100 zł.

Brak któregoś kanału TV? Problemy z dźwiękiem? Internet działa zbyt wolno? Przerywa sygnał?
Feb 24, 2021
w związku z nieprzedłużeniem koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji program ATM Rozrywka kończy nadawanie z dniem 24.02.2021
Feb 1, 2021
od dnia 1 Lutego 2020 roku mogą państwo golądać w naszej ofercie program Red Carpet TV
Nov 24, 2020
od dnia 24.11.2020 w naszej sieci dostępny jest program TVP Dokument HD.