Uwaga! Warunkiem zawarcia umowy na internet kablowy jest brak zadłużenia wobec Spółdzielni.


Opłata aktywacyjna (jednorazowa)
50,00 zł + 23%VAT = 61,50 zł


 Opłaty miesięczne pakietów ŚWIATŁOWÓD VIP

Opłaty abonamentowe (miesięczne)
Pakiet internetowy VIP MINI-S VIP STANDARD-S VIP STANDARD PLUS-S VIP MAX-S
Szybkość do (D/U) 70M / 50M  300M / 100M 600 M / 200M 2G / 500M
Abonament (brutto)  29,00 zł 39,00 zł 49,00 zł 99,00 zł
Usługa dodatkowa WIFI
Szybkość do (D/U) 150M/ 70M  500M / 150M 900M / 300M 2G / 500M
Abonament
8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł bezpłatnie

  Prędkość gwarantowana jest przy połączeniu kablem ethernetowym.
.

 

 

Opłaty jednorazowe za dodatkowe usługi
Zmiana pakietu na wyższy/niższy bezpłatnie
Przyznanie stałego adresu IP bezpłatnie
Aktywacja usługi WIFI bezpłatnie
Przepisanie umowy na współmałżonka, dzieci, i inne bliskie osoby w tym samym mieszkaniu (lokalu)  bezpłatnie
 Przeniesienie usługi dostępu do internetu do innego pomieszczenia w mieszkaniu/lokalu 35,00 zł + 23%VAT = 43,05 zł
Wydanie nowego zasilacza do urządzenia końcowego Operatora, w przypadku uszkodzenia go przez Abonenta 30,00 zł + 23%VAT = 36,90 zł

 

Inne opłaty jednorazowe
Wykonanie przyłącza abonenckiego
w budynkach wielorodzinnych
61,50 zł *
Wykonanie przyłącza abonenckiego
w domach jednorodzinnych
123,00 zł *
Opłata za zwłokę w zwrocie sprzętu dostawcy usług w terminie do 60 dni od upływu terminu zwrotu określonego w Regulaminie po rozwiązaniu umowy  (kara umowna) 1,00 zł za każdy dzień zwłoki
Opłata za zniszczenie, utratę lub niezwrócenie sprzętu dostawcy usług w terminie powyżej 60 dni od upływu terminu zwrotu określonego w Regulaminie po rozwiązania umowy  (kara umowna) 250,00 zł *
Udostępnienie łącza innemu użytkownikowi, poza mieszkanie/lokal Abonenta (kara umowna) - po udokumentowaniu zdarzenia . trzykrotność miesięcznej opłaty abonamentowej za dostęp do sieci Internet, za każde podłączenie i za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy takiego podłączenia

 Podane ceny są cenami brutto. Cennik obowiązuje od dnia 01.10.2022r.

Brak któregoś kanału TV? Problemy z dźwiękiem? Internet działa zbyt wolno? Przerywa sygnał?
Mar 26, 2024
Informujemy, że od 23.03.2024r w Pakiecie CANAL+ pojawiły się nowe kanały:
 
Mar 21, 2024
Informujemy, że dnia 28.03.2024r między godz 23:00 a 3:00 przewidziana jest godzinna przerwa techniczna w nadawaniu sygnału telewizyjnego.
Feb 5, 2024
Miło nam poinformować, że od dnia 05.02.2024 w naszej ofercie w pakiecie PODSTAWOWYM CYFROWYM nadawany jest nowy program "BBC First"