Opłata aktywacyjna (jednorazowa)
 Pakiet podstawowy cyfrowy HD 1 zł + 23%VAT = 1,23 zł*


Uwaga! Jeżeli posiadają Państwo dowolny pakiet internetu kablowego bądź są zainteresowani jego założeniem równolegle z telewizją cyfrową HD, mogą Państwo skorzystać z promocji "Pakiet: TV cyfrowa HD + Internet" - szczegóły.

Zakup urządzeń dekodujących (opłata jednorazowa)
Dekoder STB 237,65 zł + 23%VAT = 292,31 zł*
Moduł CAM 90,00 zł + 23%VAT = 110,70 zł*

 

Opłaty abonamentowe (miesięczne)
  Abonenci indywidualni Firmy i instytucje

 Pakiet podstawowy cyfrowy

 Pakiet mini cyfrowy

 65,74 zł + 8%VAT = 71,00 zł*

 22,22 zł + 8%VAT = 24,00 zł*

 65,74 zł + 23%VAT = 80,86 zł*

 22,22 zł + 23%VAT = 27,33 zł*

 Opcja Multiroom 4,07 zł + 23%VAT = 5,00 zł*
 Dzierżawa dekodera STB  6,50 zł + 23%VAT = 8,00 zł*
 Dzierżawa modułu CAM 3,25 zł + 23%VAT = 4,00 zł*

Uwaga! Cennik usług pakietów premium dostępny jest pod tym adresem.


Dodatkowe usługi
 Zmiana pakietu bezpłatnie
 Przepisanie umowy na współmałżonka, dzieci, i inne bliskie osoby w tym samym mieszkaniu (lokalu)  bezpłatnie
 Podłączenie dodatkowego gniazda TVK 70,00 zł + 23%VAT = 86,10 zł*
 Wykonanie nowego przyłącza TVK 100,00 zł + 23%VAT = 123,00 zł*

 

Kary umowne
 Zniszczenie/trwałe uszkodzenie instalacji TVK według indywidualnej wyceny
Zwłoka ze zwrotem dekodera STB/modułu CAM/karty dostępowej (za każdy dzień zwłoki) 2,00 zł *
Samowolne dokonywanie napraw lub przeróbek dekodera STB (zerwanie plomb) - po udokumentowaniu zdarzenia 100,00 zł *
 Korzystanie z pakietów TVK ponad zakres określony w umowie - po udokumentowaniu zdarzenia 300,00 zł*
 Udostępnienie sygnału TVK innemu użytkownikowi poza mieszkanie/lokal Abonenta - po udowkumentowaniu zdarzenia trzykrotność miesięcznej opłaty abonamentowej za posiadany pakiet tvk za każde podłączenie i za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy tego podłączenia
Zniszczenie, zagubienie lub nie zwrócenie dekodera STB dostawcy usług w terminie powyżej 60 dni od upływu terminu zwrotu określonego w Regulaminie po rozwiązaniu umowy 250,00 zł*
Zniszczenie, zagubienie lub nie zwrócenie modułu CAM dostawcy usług w terminie powyżej 60 dni od upływu terminu zwrotu określonego w Regulaminie po rozwiązaniu umowy 120,00 zł*
Zniszczenie, zagubienie lub nie zwrócenie karty dostępu warunkowego  dostawcy usług w terminie powyżej 60 dni od upływu terminu zwrotu określonego w Regulaminie po rozwiązaniu umowy 80,00 zł*

 *Podane ceny są cenami brutto. Cennik obowiązuje od 01.01.2024


Brak któregoś kanału TV? Problemy z dźwiękiem? Internet działa zbyt wolno? Przerywa sygnał?
Feb 5, 2024
Miło nam poinformować, że od dnia 05.02.2024 w naszej ofercie w pakiecie PODSTAWOWYM CYFROWYM nadawany jest nowy program "BBC First"
Jan 16, 2024
Miło nam poinformować, że w naszej ofercie w Pakiecie Podstawowym Cyfrowym jest dostępny nowy program dla najmłodszych DUCK TV
Dec 29, 2023
INFORMUJEMY, ŻE OD 01.01.2024 W NASZEJ OFERCIE DOSTĘPNĘ SĄ NOWE, SZYBSZE PAKIETY INTERNETOWE